تعمیر یخچال

1397-2-22
خدمات فنی تکنیک شرق

خدمات فنی تکنیک شرق

تعمیر نصب و شارژ انواع یخچال های ایرانی و خارجی تعمیر نصب و راه اندازی انواع ماشین لباس شویی و ظرف شویی

تعمیر یخچال و ماشی لباسشویی، همراه: 09121796682
1397-2-22
تعمیرگاه یخچال انجماد شرق

تعمیرگاه یخچال انجماد شرق

تعمیر و شارژ گاز انواع یخچال های خانگی ایرانی و خارجی تعمیر و نگهداری یخچال های صنعتی تعمیر در محل

انجماد شرق، همراه: 09121796682