آگهی معمولی
(یک ماهه)
رایگان
خدمات، استخدام، صنعت، زیبایی و پزشکی، مسافرتی، ساختمانی، آموزش15,000 تومان
آگهی ویژه
(یک ماهه، قابل ثبت تا 3 ماه)
40,000
خدمات، استخدام، صنعت، زیبایی و پزشکی، مسافرتی، ساختمانی، آموزش15,000+ تومان
لیست مزایای آگهی ویژه
اینستاگرام
پست دائم و استوری
از 15,000
پست دائم25,000 تومان
استوری15,000 تومان

دسته بندی ها