آگهی های بازار کار و سرمایه بورس ، سهام و اوراق مشارکت در پردیس جاجرود بومهن رودهن