آگهی های وام و شریک و سرمایه گذار در پردیس جاجرود بومهن رودهن