آگهی های بازار کار و سرمایه وام ، شریک و سرمایه گذار در پردیس جاجرود بومهن رودهن