آگهی های بازار کار و سرمایه مزایده و مناقصه در پردیس جاجرود بومهن رودهن