کار آموز، خیاط

 3 سال پیش

کار آموز، خیاط

مونتاژ كار

 4 سال پیش

مونتاژ كار

نگهبان مجتمع

 4 سال پیش

نگهبان مجتمع

پرستار

 4 سال پیش

پرستار

جویای کار

 5 سال پیش

جویای کار

کار در منزل

 5 سال پیش

کار در منزل

پرستار بچه

 5 سال پیش

پرستار بچه

کارگر ساده آقا

 5 سال پیش

کارگر ساده آقا

دسته بندی ها