نظافت و آشپزی

 2 سال پیش

نظافت و آشپزی

استخدام نگهبان

 2 سال پیش

استخدام نگهبان

پرستار کودک

 2 سال پیش

پرستار کودک

سرایدار جهت باغ

 2 سال پیش

سرایدار جهت باغ

استخدام نظافتچی

 2 سال پیش

استخدام نظافتچی

آبدارچی خانم

 2 سال پیش

آبدارچی خانم

آبدارچی خانم

 2 سال پیش

آبدارچی خانم

خانمی جهت نظافت

 2 سال پیش

خانمی جهت نظافت

نظافت چی خانم

 2 سال پیش

نظافت چی خانم

انجام امور منزل

 4 سال پیش

انجام امور منزل

سرایدار و نگهبان

 4 سال پیش

سرایدار و نگهبان

سرایداری در بومهن ، سرایداری در جاجرود ، سرایدار در پردیس بومهن و رودهن ، سرایداری بومهن ، دیوار سرایداری در رودهن بومهن ، سرایداری در رودهن ، سرایداری در پردیس

دسته بندی ها