آگهی های کشاورزی و دامداری سیلو ، مخزن ، تانکر در پردیس جاجرود بومهن رودهن