100 نفر بازاریاب بیمه عمر و انواع بیمه هانیازمندیم

100 نفر بازاریاب بیمه حرفه ای و با سابقه کار خانم و آقاجهت بازاریابی و فروش میدانی بیمه عمر و سایر رشته ها و 3 نفر سرپرست خانم یا آقا با سابقه کار در دفاتربیمه و یا کارگزاری و توانایی تیم سازی و هدایت گروه جهت همکاری با دفتر بیمه نیازمندیم.*
بازاریاب تلفنی و حضوری هردو نیازمندیم.
پاره وقت (شغل دوم ،حتی دانشجو)، تمام وقت ، پروژ ه ای ،(همه موارد)
*حقوق توافقی، پاداش های منظم
*محل کار حومه ی رسالت*
لطفآ رزومه کاری خود را به شماره ذیل ارسال و یا تماس حاصل فرمائید.
متشکرم

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها