زبدگان دانش

پیش دبستانی و دبستان زبدگان دانش
دخترانه غیردولتی
من خانواده ام و مدرسه ام را دوست دارم
مدرسه ای شاد،هنری،ورزشی ،مروج سلامتی ....
مدرسه ای که دوستش دارید!
19 سال سابقه ی درخشان درآموزش کشور
با مدیریت مهندس شفایی 09121340229
تلفن : 76242771--76242772
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است