تخت کودک همراه با تشک

تخت کودک همراه با تشک نو وتمیز میباشد
کاملا نو و استفاده نشده
سیسمونی بچه به علت جابجایی از تهران به پردیس هیچ کدام استفاده نشده اند
از تخت تا کریر و ...
پردیس
09369494357
09122729060
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است