تخت کودک همراه با تشک

تخت کودک همراه با تشک نو وتمیز میباشد
کاملا نو و استفاده نشده
سیسمونی بچه به علت جابجایی از تهران به پردیس هیچ کدام استفاده نشده اند
از تخت تا کریر و ...
پردیس

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها