استخدام خدماتی

نیروی خدماتی
تمیز و مرتب
کمتر از 35 سال
سلامت کامل جسمی
محل کار پارک فناوری پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها