استخدام خدماتی

نیروی خدماتی
تمیز و مرتب
کمتر از 35 سال
سلامت کامل جسمی
محل کار پارک فناوری پردیس
02183332431
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

استخدام خدمات