دندانپزشکی با تخفیفات ویژه


مرکز #دندانپزشکی و #زیبایی #دکتر فاضلی
کشیدن دندان از ۳۰ هزار تومان
کشیدن دندان عقل ۶۰هزار تومان
دست دندان..
#جرم‌گیری کامل دو فک ۵۰
#بلیچینگ دو فک ۲۰۰
#روکش از ۱۵۰
#جوانسازی #پوست ۵۰
#لامینت ۴۵۰
#ونیر #کامپوزیت از ۱۵۰تومان
اصلاح #دیاستوم از ۱۰۰ تومان
عصب کشی و پر کردن تک کانال ۱۶۰تومان
عصب کشی و پر کردن دو کانال۲۲۰تومان
عصب کشی و پر کردن دندان سه کانال ۲۸۰ تا ۳۰۰تومان
عصب کشی و پر کردن دندان هفت ۳۰۰تومان
#روت #کانال و #ترمیم و #پرکردگی
با شرایط #اقساطی برای #کارکنان #دولت و اهالی #تهرانپارس
قرار داد با #بیمه ها۸
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها