آموزش ریاضی دو م تا چهارم دبستان

آموزش ریاضی پایه های دوم تا چهارم دبستان به روش شناختی، فعالیت محور، بازی و مونته سوری
آموزش سواد مالی به کودکان
اشتغال و ۵ سال سابقه ی تدریس در یکی از دبستان های بنام تهران
امکان حضور فقط روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها