خریدار نقد آپارتمان های مسکن مهر در پردیس

خریدار یک روزه مسکن مهر با بالاترین قیمت و به صورت نقد همون روز در دفتر اسناد رسمی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها