تدریس دروس دبیرستان

تدریس درس ریاضی پایه های هفتم - هشتم
تدریس درس ریاضی پایه نهم ( اهمیت نمره آن به دلیل تاثیر در تعیین رشته)
تدریس دروس ریاضی 1 و هندسه 1 - ریاضی و آمار 1 پایه دهم همه رشته ها
تدریس دروس حسابان- هندسه 2- جبر و احتمال( ریاضی فیزیک)
تدریس ریاضی 3-آمار و مدل سازی( تجربی)
تدریس ریاضی علوم انسانی
تدریس حساب دیفرانسیل و انتگرال- ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک
تدریس ریاضی پایه پیش دانشگاهی علوم انسانی
تدریس ریاضی 1 و ریاضی 3 فنی و حرفه ای
قیمت توافقی
تماس با
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها