استخدام کارشناس برای بخش کیفیت

کارشناس بخش کنترل کیفیت خانم یا آقا (ترجیحا مهندسی)فعال جهت بخش کیفیت منطقه صنعتی خرمدشت آشنا به آفیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها