استخدام کارشناس برای بخش کیفیت

کارشناس بخش کنترل کیفیت خانم یا آقا (ترجیحا مهندسی)فعال جهت بخش کیفیت منطقه صنعتی خرمدشت آشنا به آفیس
09126202645
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست