کارمند فروش خانم

2 نفر کارمند فروش خانم جهت بازاریابی تلفنی با سابقه کار
ساکن پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

ارسال پیغام خصوصی برای آگهی دهنده
ارسال پیام