استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش مسلط به زبان انگلیسی ترجیحا آشنا به تجهیزات پزشکی
ساکن پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها