کارمند خانم مسلط به زبان انگلیسی

کارمند بازرگانی خانم مسلط به زبان انگلیسی مکالمه و مکاتبه
ساکن پردیس
ساعت تماس 9 تا 17
76299516
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها