طراحی،نظارت و استحکام بنا

*طراحی بهینه از هزینه های ساخت شما می کاهد
طراحی و ساخت تخصصی در بومهن و پردیس دماوند
با تائید سازمان نظام مهندسی بومهن، رودهن و پردیس
***((خانه ای مدرن و زیبا در دستان شماست))***
استحکام بنا
نقشه tum
اخذ جواز ، پایانکار و استحکام بنا در کمترین زمان
قبول وکالت ساخت و امور اداری
رودهن بومهن پردیس..مهندس سهیل عابدی ۰۹۱۹۰۴۱۴۴۱۴
دماوند آبسرد کیلان مهندس مصطفی عربی ۰۹۱۲۶۱۳۷۶۴۲
امور دفتری و اداری خانم مهندس مریم عابدی۰۹۱۲۷۶۰۱۲۰۷


مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است