فست فود کار

نیازمند 2 نفر فست فود کار در شعبه 22 بهاران واقع در فاز 3 پردیس هستیم .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها