استخدام

به تعدادی نیروی ماهر پانچ کار CNC ،خمکار،مونتاژکار کابین آسانسور و انباردار نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها