کارواش بدون آب پیشرو واش

تمامی خدمات بر پایه نانو

روشویی، نظافت، موتور شویی، واکس و پولیش

ارائه خدمات کارواش در محل فقط در روزهای سه شنبه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها