استخدام منشي خانم

استخدام منشي خانم مسلط به نرم افزار هلو،آشنايي با آفيس
همراه با بيمه و سرويس اياب ذهاب
آدرس:كمرد
تلفن:٠٩٩٠٤٨٣٥٦٩٦
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است