طراح

به یک نفر همکار خانم مسلط به SOLID WORKS & CATIA در یک واحد ورق کاری واقع در سیاه سنگ نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها