مسکن مهر،پردیس

خرید فروش واحدهای مسکن مهر در پردیس در شرکت کوزوپارس بصورت واحدهای ٨۶ متری وپیش فروش تکمیل و اماده تحویل همچنین واحدهای مسکن مهر ملکیتی ۵٨ متری و ۶۴ متری و ۷٨ متری یک و دو خوابه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها