خدمات کامپیوتری در منزل

انجام کلیه خدمات رایانه در محل شما
نصب و رفع اشکال انواع ویندوز
نصب انواع نرم افزار
آموزش نرم افزارهای کاربردی
پاکسازی وسروس ها
بازیابی اطلاعات
شبکه و اینترنت

09331831884
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها