دستگاه تصفيه آب

با توجه به سختي اب و كلر موجود در اب شهر پرديس
يكبار براي هميشه اين مشكل را حل كنيد
با استفاده از دستگاه هاي ١ تا ٦ مرحله اي
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها