دستگاه تصفيه آب

با توجه به سختي اب و كلر موجود در اب شهر پرديس
يكبار براي هميشه اين مشكل را حل كنيد
با استفاده از دستگاه هاي ١ تا ٦ مرحله اي
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/hIXk
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها