ویتامین سرا و بستنی احمد مشتی

بستنی سنتی پر خامه
بستنی سنتی پر پسته
فالوده
فالوده بستنی
بستنی میوه ای و ایتالیایی
آیس پک
شیرپسته
معجون و ویتامینه
ذرت مکزیکی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

بستنی در پردیس