موسسه خدمات پرستاری در منزل آسایش

با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعزام پرستار سالمند
اعزام پرستار کودک
اعزام همراه بیمار
سرم و تزریقات
پانسمان و درمان زخم

کلیه خدمات تحت نظر مسئول فنی و با بکارگیری پرسنل تخصصی
https://www.aparat.com/v/Q4rxT

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها