خدمات فنی تکنیک شرق

تعمیر نصب و شارژ انواع یخچال های ایرانی و خارجی
تعمیر نصب و راه اندازی انواع ماشین لباس شویی و ظرف شویی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها