استخدام کارشناس فنی نرم افزار

آشنایی با SQL Server
آشنایی با IIS
آشنایی با شبکه
آشنایی با Database
آشنایی با مفاهیم پایگاه داده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها