فروشنده خانم جهت همکاری در فروشگاه بهداشتی آرایشی

به یک خانم جهت همکاری در فروشگاه شوینده بهداشتی آرایشی واقع در تره بار فاز ۲ نیازمندیم
سابقه فروشندگی ترجیحا بهداشتی و آرایشی

ساعت کار ۸الی ۱۳/۳۰
۱۳/۳۰ الی 15/30 تعطیل
۱۵/۳۰ الی ۲۱
جمعه ها یک هفته درمیان 8/30 تا ۱۳/۳۰
حقوق 4تا5 میلیون
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها