فرش

فرش ۹ متری سالم
کناره ۱ در ۲ سالم
کناره ۱ در ۱/۵ سالم
دو عدد پادری
همه در یک طرح و نقشه
فقط نیاز به شستشو دارد چون ۲ ساله شسته نشده.
همه با هم ۸۰۰ تومان.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها