دوعدد ویترین ایستاده آلومینیوم وشیشه

ابعاد؛ ارتفاع ۲/۲۰ - عرض ۱/۲۰ - عمق شیشه ۳۰
دوعدد بصورت یکجابفروش میرسه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها