دکتر شیدا چهره نگار جراح دندان

دکتر شیدا چهره نگار
جراح دندانپزشک
مسلط به کلیه خدمات درمانی دندانپزشکی
بزرگسال و اطفال
با تعرفه ی خیریه
مطب مجهز به رادیوگرافی

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها