پردیس فاز۱۱

فاز ۱۱ زون ۲
بلوک ۴۹
طبقه ۱۲ شمال شرقی
۵ برگی
۳ تومن اضافه واریز
فوررری
۵مادیگه تحویل
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها