فاز ۱ محله ۱ پردیس

فازیک فروردین شمالی
۱۰۸ متری
طبقه سه تمیز
پارکینگ
انباری
تخلیه کلید
طبقه اول
۱۱۰متری
دوخواب
پار گینک
انباری

۱۶۰فورررری


☝️☝️☝️☝️
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها