موسسه کاریابی و مشاوره شغلی یکتا

خدمات قابل ارائه از طریق موسسه مشاوره شغلی و کاریابی منتخب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در شهرستانهای شمال شرق تهران (جاجرود ، کمرد ، خرم دشت ، سیاسنگ ، رودهن ، بومهن و پردیس) به شرح ذیل می باشد:
1. ارائه خدمات مشاوره ای به کارگران و کارفرمایان جهت آگاهی از جزئیات اجرای قانون کار وتأمین اجتماعی، رفع ابهامات قانونی جهت اتخاذ تصمیم صحیح و منطقی.
2. تأمین نیازهای شغلی و خدماتی کارفرمایان در سطوح مختلف شغلی و تخصصی.

3. معرفی سریع کارجویان به مراکز اشتغال و بنگاه های تولیدی در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرائیه وزارت تعاون و ... با درنظر داشتن اصول قانونی.
4.تهیه و تنظیم قراردادهای کاری در واحدهای مختلف تولیدی و متناسب با فعالیت آنها.
5. مشاوره و ارائه راه کارهای تنظیم فلوچارت همراه با ارتباطات سازمانی.
6. بازنگری در ساختار سازمان های قدیمی و سنتی و ایجاد تغییرات متناسب با نیاز روز و بالنده نمودن شرکتها.
7. کمک در ایجاد و راه اندازی سازمان چالاک و پویا و بهره گیری حداکثری از توان بالقوه نیروی کار(1فرد به جای چندین نفر).

-> کارفرمایان گرامی: برای تامین نیروی انسانی ماهر ومتناسب با شرایط بنگاه شما؛ دیگر نیازی به نصب اگهی و یا پخش تراکت درمعبر شهرمان نیست و یاقبل از گرفتارشدن در دام های شبکه های مجازی فقط یکبار تماس تلفنی با کاریابی منتخب وزارت تعاون ؛ کاروکافی است.

-> کارجویان عزیز و زحمتکش: شغل مورد نیاز و مطمئن خود در کوتاه ترین زمان ممکن و نزدیک محل سکونت خودرا؛ همراه با مشاوره و راهنمایی شغلی قانونی و منطقی از کاریابی یکتا بخواهید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها