پردیس فاز ۱

فروردین جنوبی
طبقه ۴
بدون اسانسور
۷۵ متری
تمیز تخلیه
پارکینگ محوطه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/DspR
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها