استخدام انباردار حوزه الکترونیک در پارک فناوری پردیس

شرایط:
- مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه
- تحویل و کنترل کالای وارده به انبار و امضای فرم‌ها و اسناد مربوطه
- کنترل کالاها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواست‌ها در هنگام تحویل و تحول
- تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آن‌ها
- رسیدگی به موجودی انبارها و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش
- شناسایی کالاهای راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن
- مدیریت و حراست بر فضاهای فیزیکی انبار و موجودی‌ها طبق استانداردهای مربوطه
- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

- شرایط احراز:
- سابقه کار مرتبط در حوزه انبار و حسابداری
- آشنایی با رایانه، آشنایی با سیستم‌ها و روش‌های انبارداری و کنترل موجودی، مهارت‌های گزارش‌نویسی و گزارش‌دهی
- فارغ‌التحصیل در یکی از رشته‌های برق (الکترونیک)
- ترجیحا ساکن شرق تهران

- متقاضیان دارای شرایط می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها