پردیس فاز ۱

فروردین شمالی
۱ خواب
۶۴ متری
طبقه اول فول فول
انباری
سند تک برگ
درحال بازسازی صفر تا صد تحویل داده میشود
پارکینگ محوطه با نگهبانی وحیاط دار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها