پردیس فاز ۱

فروردین جنوبی
۹۶ متر
۲ خواب
طبقه ۴
۹سال ساخت
اقدام به سند
پارکینگ
انباری
عکس واحد موجوده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها