پردیس فاز۱

فروردین شمالی
۱۱۰ متر
طبقه سوم
تمیز و عالی
تخلیه کلید
پارکینگ
انباری دسترسی به خیابان اصلی
واحد در مرکز شهر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها