پردیس فاز ۱

فروردین شمالی
۱۱۰ متر
طبقه سوم
تمیز
تخلیه
کلید موجود
پارکینگ انباری
با امکانات صدرصد ودسترسی به خبابان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/KvLh
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها