انبارداری و بسته بندی

استخدام نیروی جوان برای انبارداری و بسته بندی پوشاک در جاجرود
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/Kfl1
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها