پردیس فاز ۳

فاز ۳ چناران
اخواب
طبقه اول
۶۴ مترشمال غربی
حمام دستشویی جدا
تخلیه کلید
لطفا شماره تماس بگذارید یا تماس بگیرید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها