استخدام تکنسین تعمیرات دستگاه POS (پارک فناوری پردیس)

محل کار: پارک فناوری پردیس (دارای سرویس رفت و برگشت تهران- پردیس)

تحصیلات:
فوق دیپلم و بالاتر رشته برق و رشته های مرتبط

دانش، مهارتها و تواناییها:
* آشنایی با قطعات و بردهای الکترونیکی
* مهارت در لحیم کاری قطعات ریز و استفاده از هواگرم برای تعویض آی سی
* تجربه کار مرتبط با حوزه تعمیرات دستگاهها و قطعات الکترونیکی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها